30 години КОМЕ –СПЕЦИАЛНА ЧАША

Начало / 30 години КОМЕ –СПЕЦИАЛНА ЧАША

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за

провеждана маркетингова инициатива

“СПЕЦИАЛНА ЧАША”

 

1.           Организаторът на инициативата е „КОМЕ“ ООД, с ЕИК 030466961, със седалище и адрес на управление: София, п.к. 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 21, ет. 1. („Организатор").

2.           За да вземете участие в инициативата, трябва да сте закупили от търговски обект на КОМЕ (СВА) покупка на стойност на касовия бон над 50 лв.

3.           Механизмът на провеждане на инициативата е следния: от 01 декември 2021 г. до изчерпването на наличностите от „специална чаша“ във всеки конкретен търговски обект, след извършването на покупка на стойност повече от 50 (петдесет) лв. всеки клиент ще може да получи в касовата зона подарък по повод настъпващите празници – една или повече „специални чаши“, представляващи: чаша с вместимост 270 ml с трайно закрепена върху нея рисунка, поставена в рекламна картонена опаковка.

4.           Правото да получат „специална чаша“ ще имат клиентите, чиято покупка надвишава стойността от 50 лв. без горна граница. Броят на подаряваните „специални чаши“ ще бъде кратен на цифрата 50 от окончателно въведената стойност на покупката. Напр. при покупка на стойност 101 лв. клиентът ще има право на 2 чаши, а при стойност 249 лв. – на 4 чаши. При 250 лв. чашите ще са 5. Клиент с право да получи повече от 1 чаша може да заяви желание и да получи по-малко количество от това, което стойността на покупката му предоставя.

5.           Подаръците се получават веднага след приключването на сметката от касиера, след подписване от клиента на дублиращ касов бон за целите на отчетност на касовото място.

6.           Посочените подаръци могат да се определят според избора на клиента, относно поставените образи и тематиката на рисунките, според наличностите, но не подлежат на подмяна, на прехвърляне или замяна за паричната им стойност.

7.           В случай на непредвидени или форсмажорни обстоятелства, Организаторът си запазва правото да промени или преустанови, временно или постоянно, тази инициатива без предварително уведомление, но при всички случаи чрез оповестяване.

8.           Не се изисква клиентите, които получават подарък „специална чаша“, да предоставят каквито и да било данни за самоличност.

9.           Участникът се съгласява да бъде обвързан с решенията на Организатора, които са окончателни във всички аспекти на провеждането на инициативата. Не следва да се очаква воденето на кореспонденция във връзка с провеждането на инициативата.

10.        Тези условия за участие се прилагат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България и страните са съгласни да се подчиняват на изключителната юрисдикция на българския съд, включително на евентуално предприемане на всякакви съдебни или допълнителни действия за компенсация.

11.        Чрез заявяването на желание да получи подаръка по силата на маркетинговата инициатива, клиентът се съгласява да бъде обвързан с настоящите Общи условия.

 

 

„КОМЕ“ ООД

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand