ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Начало / ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

 

 

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г

16.12.2016 г.

ПРЕДМЕТ: Доставка на компютърна техника и офис обзавеждане

Об. позиция 1: Доставка на компютърна техника, в т.ч.:

1) Компютърна конфигурация  - 2 бр.

2) UPS - 1 бр.

3) Цветен лазерен принтер - 1 брой

Об. позиция 2: Доставка на офис обзавеждане, в т.ч.:

1) Компютърно бюро – 2 бр.

2) Стелаж/Контейнер – 2 бр.

3) Стол – 2 бр.

4) Закачалка – 2 бр.

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.003-0862-C01

НАИМЕНВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД

БЕНЕФИЦИЕНТ: КОМЕ ООД

Дата на публикуване: 16.12.2016 г.

Краен срок за падаване на офертите: 21.12.2016 г.

Линк към Публичното съобщение

 

 

 

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за трайна заетост на  безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД, договор  BG05M9OP001-1.003-0862-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand