ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Начало / ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ РАБОТНО ОБЛЕКЛО

 

 

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС

160/01.07.2016 г.

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

 

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.003-0862-

C01

 

НАИМЕНВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Създаване на условия за трайна заетост на безработни                          

и неактивни лица в КОМЕ ООД

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: КОМЕ ООД

 

 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС 160/01.07.2016 г. оповестява публично

съобщение за набиране на ценови предложения

 

1. Описание на услугата

 

Във връзка с изпълнение нa проект „Създаване на условия за трайна заетост на

безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД“ по договор за безвъзмездна финансова

помощ BG05M9OP001-1.003-0862-C01, финансиран от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския социален фонд и за постигане на целите на проекта, както и за

предоставяне на наетите по проекта лиза на работно облекло и лични предпазни

средства в съответствие със Списъка на работните места и видовете работи, при които

се използват лични предпазни средства, утвърден от Управителя на КОМЕ ООД, е

необходимо да бъде избран изпълнител на услуга с предмет:

 

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства:

1. Ортопедични обувки - 15 броя

Процедура BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015, проект Създаване на условия за трайна заетост на безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД, договор BG05M9OP001-1.003-0862-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

 

2. Тениска - 30 броя;

3. Козирка - 15 броя;

4. Престилки - 15 броя

5. Елек - 15 броя

Прогнозна стойност: 1 950 лева без ДДС

 

2. Техническо задание

 

1. Ортопедични обувки - 15 броя

Изисквания: Работни половинки изработени от естествена кожа, с антибактериална подплата и анатомична стелка, противохлъзгащо ходило. Масло-киселинно устойчиви антистатични.

2. Тениска - 30 броя;

Изисквания: Червена на цвят, 100% памук с надпис на лицевата част в бяло ситопечат

„СВА КОМЕ“ и българска шевица в зелено. На гърба с надпис в бяло сито печат „Нека

ви бъдем полезни”

3. Козирка - 15 броя;

 

Изисквания: Цвят червен. Материя: 100% памук с бял надпис ситопечат СВА“ и регулираща се отзад чрез велкро лепенка

 

4. Престилки - 15 броя

 

Изисквания: Цвят червен, без ръкави, задно пристягане с връзки и един широк преден джоб. Материя: памук/полиестер. Надпис - бродерия СВА.

 

5. Елек - 15 броя.

 

Изисквания: Изработен от ватиран плат - поларен материал 100% полиестър, с цип и два вътрешни странични джоба с цип. Рекламно лого бродерия отпред в ляво "СВА" с размери 5 см / 3 см. Голям рекламен надпис на гърба - "Нека Ви бъдем полезни" 30 см / 17 см. Прав модел. Обработен по специална антипилинг технология (против топчета).

 

Срок за доставка: Не повече от един месец

 

Процедура BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015, проект Създаване на условия за трайна заетост на безработни и неактивни лица в КОМЕ ООД, договор BG05M9OP001-1.003-0862-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

 

 

 

 

 

 

3. Начин на кандидатстване

Всеки кандидат има право да представи само една оферта.

Кандидатите трябва да представят своите оферти (включващи описание на

предлаганите услуги, цена, срок за изпълнение, начин на плащане, придружителни

документи) на страницата на Информационната система за управление и наблюдение

на средствата от ЕС в България 2020 ИСУН 2020 в раздел Е-тръжни процедури, на ел.

Поща: kome.projects@cba.bg или на адрес гр. София, ж.к. Люлин, бул. Панчо Владигеров

21, ет. 1.

 

 

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО В ИСУН 2020: 13.03.2017

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 16.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015, проект Създаване на условия за

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand