Въпросник за работещи в СВА

Начало / Анкети / Въпросник за работещи в СВА

Уважаеми Колеги, Вашето мнение е важно за нас.
Информацията ще бъде много полезна. Целта ни е да подобрим дейността и атмосферта на работа в колективите.

  1. 1. В коя фирма от верига СВА работите?
  2. 2. Опишете отношенията между колегите, с които работите. В обекта и във фирмата като цяло.
  3. 3. Смятате ли, че оценката и мнението на Ръководителите за Вашата работа са обективни? Моля, обосновете се.
  4. 4. Според Вас в обекта, в който сте, спазват ли се всички правила и норми при работа.
  5. 5. Имате ли препоръки към Ръководството на фирмата с цел подобряване дейността и атмосферата на работното Ви място.

cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand